Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Tlf. ​33 22 32 37

E-mail: smoka@smoka.dk

   

​Klinisk risikoaffald

Der er to ordninger inden for indsamling af klinisk risikoaffald og medicinrester:

  • Indsamling af klinisk risikoaffald og medicinrester fra private. Denne ordning omfatter primært indsamling fra apoteker.
  • Indsamling af klinisk risikoaffald og medicinrester fra virksomheder. Denne ordning omfatter primært indsamling fra hospitaler, læger, tandlæger mm..

SMOKA indsamler og bortskaffer klinisk risikoaffald og medicinrester sikkert og forsvarligt fra apoteker og virksomheder.

Apoteker

Alle borgere kan ifølge apotekerloven aflevere deres egne medicinrester, brugte kanyler og andet klinisk risikoaffald på apoteket. Kommunerne har ansvaret for indsamlingen fra apotekerne til godkendt modtageanlæg.

Virksomheder der typisk har klinisk risikoaffald:

- Læge-, tandlæge- og dyrlægeklinikker

- Hospitaler og laboratorier

- Akupunktører

- Tatovører

- Fodterapeuter

Oftest er klinisk risikoaffald skærende og stikkende genstande, smittefarligt affald, vævsdele eller andet affald, der kan indebære en smitterisiko.

Det er et lovkrav at klinisk risikoaffald bliver håndteret separat fra andet affald og at det bliver bortskaffet minimum en gang årligt.​

Fast afhentning eller efter bestilling

SMOKA tilbyder at afhente klinisk risikoaffald med faste intervaller eller afhentning ved bestilling fra gang til gang.

Når du bestiller afhentning oplyser du affaldstyper, mængder og de emballagetyper du ønsker at få leveret.

Samtidig med at vi afhenter dit kliniske risikoaffald kan vi afhente dit øvrige farlige affald - såsom kviksølv, batterier og lignende.

SMOKA -  U-vej 7  -  2300 København S  -  Tlf: 33 22 32 37 -  Fax: 72 62 01 70  -  Mail: smoka@smoka.dk - CVR:35433430 - Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-15, Fredag: 7-14.30