Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bygge- og anlægsaffald

​En række af de materialer, som har været anvendt i byggeriet tidligere indeholder forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Dette betyder, at det affald, der opstår i forbindelse med renoverings- og nedrivningsopgaver i nogle tilfælde skal klassificeres som farligt affald.

SMOKA modtager alle fraktioner under EAK-kode-17: Bygnings- og nedrivningsaffald, indeholdende farlige stoffer.

Typiske farlige stoffer:

 • PCB/blyholdigt

Typiske materialer:

 • Vinduer/døre
 • Letbeton
 • Fuger
 • Isolationsmateriale
 • Byggematerialer​

​Typiske byggesager og SMOKAs service


Små og mellemstore byggesager

 • Rådgivning (transport, emballage og behandling)
 • Ordrehåndtering og registrering
 • Modtagelse og bulkning af farligt bygge- og anlægsaffald
 • Videreforsendelse​

Store byggesager

 • Rådgivning
 • Ordrehåndtering
 • Videreforsendelse​

SMOKA - U-vej 7  -  2300 København S  -  Tlf: 33 22 32 37 -  Mail: smoka@smoka.dk - CVR:35433430 - Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-14.30, Fredag: 7-14.00