Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Emballeret farligt affald

SMOKA har en indsamlingsordning for emballeret farligt affald - herunder kemisk affald - fra virksomheder.

Ordningen er udviklet i et samarbejde mellem SMOKA og kommunerne. SMOKA står for alle opgaver ved håndtering og bortskaffelse af virksomhedens kemikalieaffald.

Når I bruger SMOKA, er I sikre på, at:

 • ​Alle krav til emballage og transport efterleves
 • Det er nemt, og I kan få afhentet med fast interval eller bestille selv ved behov
 • Alle miljøhensyn ved håndtering og bortskaffelse af kemisk affald efterleves
 • Få rådgivning om håndtering og bortskaffelse af farligt affald
 • Kemikalieaffald hentes i henhold til aftale
 • SMOKA udfylder deklarationer efter jeres anvisning
 • Affaldet bliver bortskaffet til et godkendt anlæg
 • Få kvittering for afhentning og behandling
 • Eventuelt medkøbt emballage er godkendt til formålet

Bestil afhentning af kemisk affald

I bestiller afhentning af farligt affald ved at klikke på linket ovenfor.

Når I bestiller afhentningen, skal vi vide hvilke affaldstyper, mængder og emballagetyper I har. Så sørger vi for at lave alle de relevante dokumenter og mærkater, der skal følge jeres kemikalieaffald når det skal transporteres til et modtageanlæg.

Vær opmærksom på inden afhentning:

 • Kemisk affald skal altid holdes adskilt og sorteret i hver sin type
 • Affaldet skal altid være pakket i emballager, der er godkendt til formålet

Er I i tvivl om, hvorvidt det er den rigtige emballage, hjælper SMOKA gerne.

​Hvis I har spørgsmål til emballering, indsamling og afhentning af kemikalieaffald og farligt affald, kan I kontakte SMOKA på e-mail: smoka@smoka.dk ellertlf.: 33 22 32 37 

Vi kører primært i København, på Amager og i Nordsjælland, men vi kommer gerne rundt i hele Storkøbenhavn og hjælper med afhentning af kemisk affald.

SMOKA - U-vej 7  -  2300 København S  -  Tlf: 33 22 32 37 -  Fax: 72 62 01 70  -  Mail: smoka@smoka.dk - CVR:35433430 - Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-15, Fredag: 7-14.30