Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Sikker bortskaffelse af kemikalieaffald og klinisk risikoaffald

Der er to ordninger inden for indsamling af kemisk affald og medicinrester:

  • Indsamling af klinisk risikoaffald og medicinrester fra private. Denne ordning omfatter primært indsamling fra apoteker.
  • Indsamling af klinisk risikoaffald og medicinrester fra virksomheder. Denne ordning omfatter primært indsamling fra hospitaler, læger, tandlæger, plejehjem m. fl.

SMOKA på Amager indsamler og bortskaffer kemikalieaffald og medicinrester sikker og forsvarlig transport fra apoteker og virksomheder i København, Vestegnen og Nordsjælland.

Kemikalieaffald i virksomheder

Alle borgere kan ifølge apotekerloven aflevere deres egne medicinrester, brugte kanyler og andet klinisk risikoaffald på apoteket. Kommunerne har ansvaret for indsamlingen fra apotekerne til godkendt modtageanlæg.

Virksomheder der typisk har kemisk affald:

  • Læge-, tandlæge- og dyrlægeklinikker
  • Hospitaler og laboratorier
  • Akupunktører
  • Tatovører
  • Fodterapeuter

Hvad er kemikalieaffald og klinisk risikoaffald?

Oftest er klinisk risikoaffald skærende og stikkende genstande, farligt affald med smittefare, kemikalieaffald, vævsdele eller andet affald, der kan indebære en smitterisiko.

Det er et lovkrav, at klinisk risikoaffald har en separat håndtering fra andet affald, og at det bliver bortskaffet minimum en gang årligt.

Kontakt os for afhentning af kemisk affald

SMOKA tilbyder at afhente klinisk risikoaffald med faste intervaller eller afhentning ved bestilling fra gang til gang.

Når du bestiller afhentning af kemikalieaffald oplyser du affaldstyper, mængder og de emballagetyper du ønsker at få leveret.

Samtidig med at vi afhenter dit kliniske risikoaffald, kan vi afhente dit øvrige farlige affald - såsom kviksølv, batterier og lignende.

Kontakt os og hør mere om opsamling og bortskaffelse af kemikalieaffald på telefon: 33 22 32 37 eller kontakt os for sikkerhedsrådgivning om sundhedsskadelig eller farlige kemikalier på e-mail: smoka@smoka.dk.

​​

SMOKA - U-vej 7  -  2300 København S  -  Tlf: 33 22 32 37 -  Mail: smoka@smoka.dk - CVR:35433430 - Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-14.30, Fredag: 7-14.00