Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ledige stillinger hos SMO​KA:

SMOKA er en offentlig virksomhed, og derfor bliver alle ledige stillinger slået op. Vi tager ikke imod uopfordrede ansøgninger. Du kan se de aktuelle ledige stillinger nedenfor.

Vi har for tiden 2 ledige stillinger:

Piccololine/piccolo

SMOKA søger piccolo/piccoline

Som piccolo/piccoline vil du være en vigtig del af SMOKAs administration. Jobbet består af mange forskellige opgaver, der alle har fokus på service.

SMOKA er Storkøbenhavns modtagestation for farligt affald. I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og I/S Vestforbrændingejer tilsammen SMOKA, som dermed omfatter 23 kommuner i Hovedstadsregionen med tilsammen ca. 1,5 mio. indbyggere og ca. 90.000 virksomheder.

SMOKA afhenter og rådgiver om håndtering af alle typer farligt affald og farligt gods, både fra genbrugspladser, offentlige institutioner og kommunale indsamlingsområder i hele Storkøbenhavn og sikrer korrekt og miljørigtig bortskaffelse og håndtering af farligt affald. ​SMOKA er Kvalitets-, Miljø-, og Arbejdsmiljøcertificeret.

Jobbet:

Du bliver en del af SMOKAs administration og kundeservice, som består af 8 medarbejdere. 

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af: 

- Indtastning af data i forskellige systemer 

- Holde orden på kontorer og fællesarealer 

- Arkivering og kopiering 

- Andre forefaldende opgaver

Din profil: 

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, da det for os er af større betydning, at du med dit gode humør kan varetage en lang række forskelligartede opgaver som vores Piccolo/Piccoline. Det er en fordel, hvis du har haft kemi på niveau A i gymnasiet. Du arbejder altid effektivt og selvstændigt, samt nyder at være meget serviceminded.

Som person er du: 

- Serviceminded 

- Ansvarsbevidst 

- Glad for at have mange bolde i luften 

- Struktureret og et ordensmenneske

For at trives og have succes i rollen, er det vigtigt, at du er god til at skabe overblik over dine arbejdsopgaver samt at prioritere disse. Du arbejder målrettet og struktureret, men har forståelse for at tidsplaner og opgaver pludselig kan ændre sig.

Vi tilbyder:

Et spændende og alsidigt job med stor kontaktflade i SMOKA, hvor du får mulighed for at blive en del af et uformelt arbejdsmiljø med fantastiske kollegaer. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende aftaler hos ARC. Den ugentlige arbejdstid er 20-25 timer pr. uge fordelt på 4-5 arbejdsdage fortrinsvist i tidsrummet kl 8-13. Den nærmere placering af arbejdstiden aftaler vi med den rigtige kandidat.

Interesseret? 

Hør gerne mere om stillingen hos Dunja Strange på telefon 33 63 01 06. Send din ansøgning og CV til arc@a-r-c.dk og angiv ”piccolo/piccoline” i emnefeltet senest den 6. december 2019 kl. 12.00. Samtaler holdes i uge 50 og 51.

Om SMOKA:

SMOKA har til formål at sikre en miljømæssigt forsvarlig håndtering af farligt affald i ejerkommunerne. Dette omfatter etablering og drift af nødvendige anlæg samt varetagelse af alle opgaver i forbindelse med indsamling, modtagelse, sortering, transport og afsætning til behandling og genanvendelse af farligt affald fra virksomheder og borgere.

Driftschef til SMOKA

Vil du stå i spidsen for sikre håndtering af farligt affald i Storkøbenhavn og for konsolidering og videreudvikling af SMOKA​

SMOKA er Storkøbenhavns modtagestation for farligt affald. I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og I/S Vestforbrænding ejer tilsammen SMOKA, som dermed omfatter 23 kommuner i Hovedstadsregionen med tilsammen ca. 1,5 mio. indbyggere og ca. 90.000 virksomheder.

SMOKA afhenter og rådgiver om håndtering af alle typer farligt affald og farligt gods, både fra genbrugspladser, offentlige institutioner og kommunale indsamlingsområderi hele Storkøbenhavn og sikrer korrekt, miljørigtig bortskaffelse og håndtering af farligt affald. ​SMOKA er Kvalitets-, Miljø-, og Arbejdsmiljøcertificeret.

Jobbet

Driftschefen står for den daglige ledelse og drift af SMOKA og samarbejder med ejerkommunerne om udvikling og implementering af de kommunale ordninger for farligt affald. SMOKA har i de seneste år været inde i en markant udvikling med mange nye opgaver og stor omsætningsstigning. Vi søger en driftschef, der kan sikre en konsolidering, sikker drift og videreudvikling af SMOKA.

Ansvarsområder:

-Sikker og effektiv håndtering af farligt affald i Storkøbenhavn til glæde for borgere og virksomheder

-Den daglige ledelse og udvikling af de godt 20 medarbejdere fordelt på 3 teams

-Sikker og effektiv drift, herunder sikre certificering og opfyldelse af miljø-, kvalitets- og arbejdsmiljøkrav

-Økonomi, herunder budgetlægning, løbende opfølgning og controlling​

-Udbud, kontraktforhandlinger, tilbudsafgivelse og prissætning i samarbejde med indkøbs- & udbudsafdelingen på ARC.

-Salg og markedsføring af SMOKAs ydelser til kommunerne

-Forberedelse af løbende driftsudvalgsmøder med deltagelse af direktørerne for ARC og Vestforbrænding samt det årlige ejermøde.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse og at du:

-Er en struktureret og handlingsorienteret leder, som har fokus på sikker drift og er den der går forrest, så tingene sker

-Evner at motivere og udvikle medarbejderne

-Er stærk i de administrative processer, offentlige regler og har erfaring med lønsomhedsanalyser

-Har erfaring med at begå dig i og viden om beslutningsprocesser i en politisk styret organisation

-Har forståelse for ledelse af en organisation, hvor der er flere ejere

-Er dynamisk, initiativrig og har udpræget forretningsforståelse

-Er omkostningsbevidst, i stand til at prioritere og bevare det kølige overblik

-Har kendskab til miljø inden for farligt affald

-Er selvstændig og evner at kommunikere og formidle viden

Vi tilbyder

Et spændende, afvekslende, meningsfuldt og udviklende job, hvor du ansættes af ARC. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende aftalerhos ARC.

ARC og SMOKA har indgået en administrationsaftale, som indebærer at ARC bistår SMOKA med løbende administrative ydelser, herunder økonomi/regnskab, IT, lønadministration og HR. Driftschefen refererer henholdsvis til Vestforbrændings og ARCs direktør for 2 år ad gangen. Arbejdsstedet er SMOKA, Prøvestenen, U-vej 7, 2300 København S.

Interesseret?

Hør gerne mere om stillingen hos Flemming Nielsen på telefon 33 86 33 82.

Send din ansøgning og CV til arc@a-r-c.dk og angiv ”driftschef” i emnefeltet senest den 15. december 2019 kl. 12.00. Samtaler holdes i januar.

SMOKA - U-vej 7  -  2300 København S  -  Tlf: 33 22 32 37 -  Fax: 72 62 01 70  -  Mail: smoka@smoka.dk - CVR:35433430 - Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-15, Fredag: 7-14.30