Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

SMOKA ejes af 23 kommuner i Region Hovedstaden​ via et samarbejde mellem I/S Amager Ressource Center (ARC) og I/S Vestforbrænding.

SMOKA er det kommunale beredskab, der modtager farligt affald ved uheld på Sjælland. Vi arbejder for at sikre miljømæssig forsvarlig håndtering af farligt affald.

Miljøgodkendelser

SMOKA er ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 certificeret.

Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet

Vi driver vores virksomhed effektivt med blik for både miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, og forpligter os til at forbedre vores præstation i samarbejde med medarbejderne.

Med dette som udgangspunkt vil vi sørge for:

- at kunderne får kvalificeret og individuel betjening

​- at sikre et sundt arbejdsmiljø uden skader og arbejdsrelaterede sygdomme​

​- optimal indsamling og sortering af farligt affald, hvor miljøvirkningerne er på et minimum

​- løbende forbedringer af vores ledelsessystem


SMOKA - U-vej 7  -  2300 København S  -  Tlf: 33 22 32 37 -  Mail: smoka@smoka.dk - CVR:35433430 - Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-14.30, Fredag: 7-14.00