Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

SMOKA ejes af 23 kommuner i Region Hovedstaden​ via et samarbejde mellem I/S Amager Ressource Center og I/S Vestforbrænding.

SMOKA er det kommunale beredskab, der modtager farligt affald ved uheld. Vi arbejder for at sikre miljømæssig forsvarlig håndtering af farligt affald.

Miljøgodkendelser

SMOKA er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 certificeret.

Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet

Vi driver vores virksomhed effektivt med blik for både miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Med dette som udgangspunkt vil vi sørge for:

- at kunderne får kvalificeret og individuel betjening

​- optimal indsamling og sortering af farligt affald, hvor miljøvirkningerne er på et minimum

​- at sikre et sundt arbejdsmiljø uden skader og arbejdsrelaterede sygdomme. 

SMOKA - U-vej 7  -  2300 København S  -  Tlf: 33 22 32 37 -  Fax: 72 62 01 70  -  Mail: smoka@smoka.dk - CVR:35433430 - Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-15, Fredag: 7-14.30