Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Indsamlingsordninger for private

SMOKA tilbyder at indsamle farligt affald fra private husstande.

Indsamlingen er blandet miljøfarligt affald fra private borgere bosiddende i etageboliger, villaer, række-, sommerhuse og andre haveboliger.

Der er flere tilbud som kommunerne kan gøre brug af:

  • Miljøskab
  • Miljøboks
  • Miljøbil

  • Poser på låg
  • ​Forhandlerture

Miljøskab

Ordningen med miljøskabe fungerer typisk i etageejendomme, samlede bebyggelser og kommunale institutioner. Miljøskabet tjener til opbevaring af farligt affald i boligforeningen. Her tager ejendomsfunktionærerne imod det farlige affald og foretager en grovsortering. Skabet er aflåst og viceværten er ansvarlig for driften, herunder bestilling af tømning af miljøskabet. Borgerne kan kun aflevere deres farlige affald i de aftalte tidsrum, hvor viceværten er tilgængelig. Afhentningen af farligt affald udføres af SMOKA. Det indsamlede affald afleveres til omlastning og sortering på SMOKA's Modtagestation for farligt affald på Prøvestenen. Herfra transporteres affaldet til et behandlingsanlæg.

Miljøboks

Ordningen med miljøboks fungerer typisk i haveboliger. Borgere kan få udleveret en miljøboks til miljøfarligt affald. Boksen afhentes enten på faste afhentningsdage, efter behov eller i ruteindsamling. Borgere kan ringe og bestille tømning af en miljøboks med farligt affald. 

På afhentningsdagen sætter borgeren miljøboksen ud til vejskel, hvor den afhentes og udskiftes med en tom. Kommunen kan vælge, om borgeren ringer og bestiller afhentning hos kommunen, eller om borgeren ringer direkte til SMOKA og bestiller afhentning.

Miljøbil

Miljøbilen kører en kampagnetur rundt i kommunen. Her kan borgerne aflevere deres farlige affald. Miljøbilen kører som hovedregel hvert forår og efterår. Der aftales hvor ofte der skal afhentes, samt hvordan skal der indsamles.

​Poser på låg

Ordningen indbefatter at borgere kan lægge henholdsvis batterier, småt elektronik og el-pærer i klare poser på låget af deres skraldespand. Renovatøren tager poserne med, når de tømmer skraldespandene.

SMOKA afhenter herefter poserne i byttehuset på Vestforbrænding eller ved modtagestationen på Vestforbrænding Frederikssund 

Forhandlere

I forhandlerordningen kan borgerne aflevere specifikke former for farligt affald på f.eks. biblioteker, apoteker eller farvehandlere. Den enkelte kommune indgår selv aftaler med den enkelte forretningsdrivende eller offentlige institution. Butikkerne i forhandlerordningen sælger typisk produkter som medicin, maling, batterier og lignende. Affaldet afhentes enten i fast interval eller på bestilling.

Det modtagne affald har typisk relation til de varer, der bliver solgt i butikken. Der aftales hvor ofte der skal afhentes, samt hvordan skal der indsamles.

Genbrugsstationer

Borgerne kan også aflevere farligt affald på den kommunale genbrugs-station, hvor det opbevares i et særligt område for farligt affald. På genbrugsstationen afhentes affaldet efter behov, dog maximalt 1 gang om ugen. Affaldet kan efter aftale afhentes i fast interval.​

SMOKA - U-vej 7  -  2300 København S  -  Tlf: 33 22 32 37 -  Mail: smoka@smoka.dk - CVR:35433430 - Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-14.30, Fredag: 7-14.00